Kâr Payı Avansı Dağıtımı 19/01/2022 18 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31723  (Mükerrer) Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 –/8/2012 tarihli ve 283…

 

 

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Kâr Payı Avansı Dağıtımı 19/01/2022

18 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31723  (Mükerrer)

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 9/8/2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “bir ay” ibaresi “iki ay” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür