“Genel Muhasebe,Maliyet Muhasebesi,Dış Ticaret Muhasebesi ve Yönetim Muhasebesi;”
•    Tüm süreçlerin yerine getirilmesi,
•    Vergi ve Yasal Yükümlülükler,
•    Yönetsel Raporlamalar,
•    Her türlü, ihtilaflı iş ve işlemlerin çözümü.